ellipse

Beats me! – De slagroom op de taart(2)

Plusone avatar black

Beats me! - De slagroom op de taart (2)

We weten nu hoe het “in de muziek” zit met de rechtenlaag (taartvulling) en een deel van de auteursrechtelijke inkomstenbronnen (slagroom). Wie dacht er al te zijn, komt (gelukkig) bedrogen uit. Er is namelijk méér geld te verdienen. Niet alleen tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers kunnen profiteren van muziekgebruik. Ook de artiesten die de nummers spelen en de producenten van muziekopnamen kunnen hun deel van de slagroom opeisen.

Het gaat hier om de collectieve vergoedingsaanspraken van de nabuurrechthebbenden. Eenmaal aangemeld bij de SENA kunnen artiesten en platenproducenten aanspraak maken op een billijke vergoeding voor het openbare gebruik van hun gespeelde en opgenomen muziek. Voorwaarde is wel dat het commercieel uitgebrachte muziekopnamen zijn. SENA hanteert een op muziekgebruikers toegespitste tariefstelling, hoofdzakelijk gericht op media en het bedrijfsleven. SENA maakt onder meer gebruik van de playlists van radio- en tv- stations om te achterhalen welke muziek gedraaid is en hoe vaak liedjes te beluisteren zijn geweest. Incasso en verdeling van het collectieve geld onder de aangesloten artiesten en platenproducenten vindt plaats aan de hand van het eigen systeem. Er wordt afgerekend op basis van het totale aantal minuten werkelijk gebruik van de muziek.

Hopelijk nog niet misselijk geworden van de slagroom, kunnen artiesten en producenten nog méér inkomstenbronnen aanboren. Kopers van onbespeelde dragers bestemd voor opname van audio- en/of visueel materiaal – denk aan CD en DVD re-writables – betalen automatisch een heffing die door de Stichting Thuiskopie collectief wordt geïncasseerd en via een omweg in de portemonnee van de artiesten en producenten terecht komt. Inkomsten die eveneens via een omweg bij de artiesten en producenten terecht kunnen komen zijn de vergoedingen voor de uitleen en verhuur van muziek als ook de kabelinkomsten vanwege uitzending van muziek via de kabel. Al met al een aardige spaarpot.

Volgende keer de laatste toef slagroom: de overige, niet-collectieve centjes.

Marie José Spit ([email protected]) Bjorn Schipper ([email protected])

Lees de blog hier!

more insights

View all