ellipse

Subsidies als smeermiddel voor festivalprogrammering: evenementenbeleid gemeente Amsterdam ter discussie

Screenshot 2024 03 06 at 15 28 56

Evenementenbeleid gemeente Amsterdam ter discussie

In mijn bijdrage aan deze subsidiespecial van Muziekwereld zoom ik graag in op een recent aangekondigde aanpassing van het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam die mogelijk ingrijpende gevolgen kan hebben voor de festivalmarkt. Niet alleen in de hoofdstad maar ook elders, als andere gemeenten dit voorbeeld gaan volgen. Waar de gemeente inzet op muzikaal-inhoudelijke bemoeienis met de programmering van festivals, vestig ik graag de aandacht op verstrekking van speciale subsidies als alternatief smeermiddel om tot hetzelfde resultaat te kunnen komen.

Lees het gehele artikel hier!

more insights

View all