ellipse

Beats me! Plagiaat

Plusone avatar black

Beats me! Plagiaat

Als twee liedjes erg veel op elkaar lijken, wordt al snel geroepen: ‘dat is gejat’ of ‘dat is plagiaat’. Om zeker te weten of een liedje van een ander niet iets te veel op dat van jou lijkt, kan je een aantal dingen doen. De bekendste weg is de weg naar de rechter, maar je kan ook naar een speciaal orgaan van Buma/Stemra, de Vaste Commissie Plagiaat (VCP).

De VCP bestaat uit muzikale deskundigen en juristen en oordeelt over klachten die muziekauteurs indienen als een muziekwerk teveel op dat van hen lijkt. Als je lid bent van Buma/Stemra kan je een klacht indienen. De andere muziekauteur kan dan (schriftelijk) reageren op jouw klacht en daarna kunnen beiden hun stellingen (mondeling) toelichten bij de commissie. De VCP oordeelt vervolgens of er sprake is van plagiaat of niet. Dit oordeel is niet bindend, maar wordt vaak wel overgenomen door de rechter. Veel van dat soort zaken komen uiteindelijk dan ook niet bij de rechter, maar worden geschikt.

Een recente klacht die bij de VCP diende, was de stelling van de auteurs van ‘Het busje komt zo’, dat het liedje ‘Zachte G, Harde L’ te veel op hun liedje leek. De VCP gaf ze geen gelijk. De VCP was van mening dat de gelijkenis voornamelijk in de (opbouw van de) tekst lag, en minder in de muzikale compositie. Omdat de gelijkenis lag in niet beschermde elementen (de compositie was verre van oorspronkelijk), was er geen sprake van inbreuk op de auteursrechten op het muziekwerk ‘Het busje komt zo’.

De VCP is een relatief goedkope route, die je zelfs zonder hulp van een jurist of advocaat kan bewandelen. Bovendien kent het als voordeel dat er muzikale deskundigen in de commissie zitten. Ga je naar de rechter, dan zal je naast een advocaat, ook een muzikale deskundige moeten inhuren die zijn mening over de zaak geeft. De meeste rechters zijn namelijk geen muzikale deskundigen. Rechters zijn in spoedeisende kort gedingen wel snel, een stuk sneller dan het traject bij de VCP, wat een reden kan zijn om wel voor de rechter te kiezen. Bottom line is dat niemand muzikaal jatwerk over zijn kant hoeft te laten gaan.

Marie José Spit ([email protected]) Bjorn Schipper ([email protected])

Lees de blog hier!

more insights

View all