ellipse

Beats me! Thuiskopieheffing ook voor MP3!

Plusone avatar black

Beats me! Thuiskopieheffing ook voor MP3!

Breaking nieuws, de Staat moet artiesten een vergoeding betalen! Het Gerechtshof in Den Haag heeft recent geoordeeld dat de staat artiesten een vergoeding moet gaan betalen zolang geen thuiskopieheffing is ingevoerd op mp3-spelers en videorecorders met een harde schijf.

Even opfrissen, de thuiskopie regeling: consumenten mogen op grond van de wet voor eigen gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermd werk. Dit, zolang het gebruik niet commercieel van aard is en het beperkt blijft tot één of enkele kopieën. Voor het maken van deze ‘thuiskopie’ moet wel een billijke vergoeding aan de rechthebbenden worden betaald door de fabrikant of importeur van de voorwerpen waarop de thuiskopie wordt gemaakt (‘de dragers’). Deze vergoeding wordt uiteraard doorberekend in de uiteindelijke prijs. Zo betaal je als consument bij het kopen van een blanco drager indirect een vergoeding aan de rechthebbenden. Deze vergoeding wordt opgehaald en verdeeld door collectieve rechtenorganisaties zoals (voor artiesten) SENA en Norma.

Voor jouw kopietje van die vette track krijgen de artiesten dus gewoon betaald… nou niet altijd dus. De Staat heeft een lijst opgesteld van dragers waarop de thuiskopieheffing van toepassing is. Op deze lijst staan dragers zoals VHS banden, audiocassettes, minidiscs, DVD’s en natuurlijk de CD’s. Je voelt het probleem misschien al aankomen, wat er mist zijn namelijk de digitale dragers die de afgelopen jaren steeds belangrijker zijn geworden. Norma was deze situatie zat en is een juridische procedure tegen de Staat gestart. Het (voorlopige) resultaat is dat het Gerechtshof in Den Haag onlangs – in een hoger beroep van een eerdere uitspraak – heeft bepaald dat nu Nederland heeft gekozen voor de thuiskopie regeling, de Staat er ook voor moet zorgen dat rechthebbenden verzekerd zijn van een adequate nadeelcompensatie. De Staat moet er daarom nu alsnog voor zorgen dat de lijst met dragers wordt uitgebreid met mp3-spelers en hd recorders. Ook moet de Staat ervoor zorgen dat rechthebbenden alsnog adequaat worden gecompenseerd door betaling van een schadevergoeding als compensatie voor gemiste heffingen in de afgelopen jaren. Hoeveel moet worden betaald is nog onbekend.

Er gaan stemmen op dat deze uitspraak een positieve bijdrage levert aan het (recent ter discussie gestelde) bestaansrecht van de thuiskopieheffing in een moderne informatiemaatschappij. Of zo’n algemene nadeelcompensatie in de vorm van een heffingensysteem de toekomst heeft, zal de komende tijd duidelijk worden. Adequaat optreden van de Staat is in ieder geval vereist.

Bjorn Schipper ([email protected]) en Maurits Meijboom ([email protected])

Lees de blog hier!

more insights

View all