ellipse

Beats me! Van wie is de bandnaam?

Plusone avatar green

Beats me! Van wie is de bandnaam?

Stel, je treedt al een paar jaar samen op als band. Dan ontstaat er ruzie tussen de bandleden en valt de band uit elkaar. Wat dan?

In de Nederlandse rechtspraak wordt er van uit gegaan dat muzikanten die onder een gezamenlijke naam optreden met het doel daar geld mee te verdienen samenwerken als maatschap of vennootschap onder firma (een v.o.f.). Zo’n v.o.f. ontstaat dan automatisch, ook al staat er niets op papier! Besluiten de bandleden te stoppen met optreden, dan wordt die v.o.f. ontbonden. Klaar zou je zeggen, maar zo eenvoudig is het niet. De bezittingen van de v.o.f. moeten dan namelijk nog verdeeld worden. Denk aan fysieke bezittingen, zoals apparatuur en CD’s, maar ook aan auteurs- en naburige rechten en de naam van de band. Die bandnaam is de handelsnaam van de v.o.f. en wordt daarnaast vaak ook als merk gebruikt. Merken en handelsnamen vertegenwoordigen een waarde, ook wel goodwill genoemd. De hoofdregel bij de vaststelling van die waarde is: hoe bekender de naam, hoe meer geld deze waard is.

De meeste conflicten ontstaan juist over de naam van de band. Die naam is de handelsnaam van de v.o.f. en daarmee van alle bandleden gezamenlijk. Wie mag de naam blijven gebruiken? En als die knoop is doorgehakt, wat krijgen de andere bandleden dan?

Het uit elkaar halen van een band/v.o.f. en het verdelen van de bezittingen onder de bandleden is niet altijd makkelijk. Zo is het vaststellen wie de bandnaam mag blijven gebruiken en wat de waarde er van is bijzonder moeilijk. Beter kan je als band vantevoren (schriftelijke!) afspraken maken over wat te doen als er een of meerdere bandleden besluiten te stoppen. Wat je dan afspreekt hangt erg af van de precieze situatie van jouw band.

Lees het gehele artikel hier!

more insights

View all