ellipse

Bescherm uw ontwerpen

Plusone avatar black

Bescherm uw ontwerpen

Laat uw modellen registreren in het modellen register

Waarom uw modellen registreren?

De auteurswet 1912 kan uw auteursrecht op door u ontwikkelde modellen beschermen. Een depot of officiële registratie is daarvoor niet nodig. Het recht komt toe aan de maker.

Artikel 4, lid 1: Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt.

Lees het gehele artikel hier: Artikel Meubel 2007-08

more insights

View all