ellipse

Bescherming van de muzikale improvisatie

Plusone avatar black

Bescherming van de muzikale improvisatie

JURIDISCHE BESCHERMING VAN DE MUZIKALE IMPROVISATIE IN JAZZ EN WERELDMUZIEK

Als er één muziekgenre met muzikale improvisatie in verband gebracht kan worden, is het jazzmuziek. Improvisatie is zelfs een discipline binnen de jazz en behoort tot het standaard repertoire van de jazzmuzikant. Improvisatie komt echter ook voor bij andere genres zoals wereldmuziek. In deze bijdrage ten behoeve van de Dutch Jazz and World Meeting gaan wij in op de auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke bescherming van muzikaal improviseren en de positie van de sessiemuzikant die een improviserende bijdrage levert.

AuteursrechtTe beginnen met het auteursrecht. Werken op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst die een bepaalde mate van eigen en oorspronkelijk karakter kennen en het persoonlijk stempel van de maker(s) bezitten, genieten bescherming van het auteursrecht. In onze Auteurswet (Aw) worden muziekwerken expliciet als auteursrechtelijk beschermde werken “erkend”. Het auteursrecht geeft de maker van het muziekwerk – de tekstschrijver en/of de componist – de exclusieve bevoegdheden om het muziekwerk openbaar te (doen) maken (verspreiden, publiceren, uitgeven) en te (doen) verveelvoudigen (reproduceren, kopiëren, vastleggen). Deze bevoegdheden van de auteursrechthebbende maken de exploitatie van het muziekwerk mogelijk en worden daarom ook wel exploitatierechten genoemd. Deze exploitatierechten zijn geheel of gedeeltelijk overdraagbaar of kunnen aan derden in licentie worden gegeven.

Artikel ‘Bescherming van de muzikale improvisatie’

more insights

View all