ellipse

Bjorn Schipper: Entertainment & Intellectual Property - Kitty Koelemeijer Podcast #15

Episode foto bjorn

Bjorn Schipper: Entertainment & Intellectual Property - Kitty Koelemeijer Podcast #15

Bjorn Schipper is advocaat en toezichthouder. Hij is gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten in relatie tot muziek, entertainment, events, media, design, mode en fotografie. Kitty Koelemeijer is hoogleraar, toezichthouder en ondernemer. Kitty spreekt met Bjorn over zijn ervaringen met creatieven en ondernemers in de muziekindustrie, in het bijzonder de dance sector. Welke ontwikkelingen heeft de muzieksector doorgemaakt en welke toekomst ziet Bjorn voor deze sector? Bjorn gaat in op vraagstukken op het gebied van intellectueel eigendom, duurzaamheid, inclusiviteit, het werken met artiesten en de rol van gemeenten en de nachtburgemeester. Welke mening heeft Bjorn over de grote muziekplatformen? En wat kunnen andere sectoren leren van de muziekindustrie?