ellipse

Bjorn Schipper in AMI ‘De kunst van het samplen na Pelham’

Pelham

Bjorn Schipper in AMI ‘De kunst van het samplen na Pelham’

Bjorn Schipper schrijft in het tijdschrift voor Auteurs- Media & Informatierecht naar aanleiding van de Pelham zaak een artikel over het effect van deze uitspraak op de kunst van het samplen: Het HvJ EU oordeelt in Pelham dat het auteursrecht en de naburige rechten afgewogen moeten worden tegen de vrijheid van kunsten zoals neergelegd in artikel 13 van Titel II van het Europese Handvest. Met betrekking tot het gebruik van de zogeheten sound samples – korte geluidsfragmenten van fonogrammen – oordeelt het HvJ EU in het licht van de kunstvrijheid dat sound samples in gewijzigde en voor het oor onherkenbare vorm in nabuurrechtelijke zin geen reproducties van de originele geluidsfragmenten zijn en daarmee niet onder de reikwijdte van het exclusieve reproductierecht van de fonogrammenproducent vallen. Wel als zodanig herkenbare sound samples zijn in beginsel aan toestemming van de fonogrammenproducent gebonden, maar kunnen volgens het HvJ EU mogelijk wel onder het citaatrecht vallen als deze herkenbare sound samples een dialoog met het gesamplede werk aangaan.

Lees hier het volledige artikel