ellipse

De persoonlijke kant van het 360-graden model

Plusone avatar black

De persoonlijke kant van het 360-graden model

Nu de traditionele opbrengsten uit de verkoop van fysieke muziekproducties teruglopen, ligt voor de hand dat het belang van de rechten “rondom” de persoon van de artiest zal toenemen. Muziek en branding gaan hand in hand. In deze bijdrage ga ik in op deze bijzondere categorie “persoonlijke” rechten, zoals de rechten op het gebruik van artiesten- en/of handelsnamen, merken, logo’s, domeinnamen, artiestenprofielen, portretten en persona van de artiest. Ook sta ik stil bij de wijze waarop deze rechten ingezet kunnen worden in een 360°-verhouding.

Artikel Muziekwereld 2009-1 360-graden model

more insights

View all