ellipse

De proceskostenveroordeling “Nieuwe stijl”

Plusone avatar green

De proceskostenveroordeling “Nieuwe stijl”

Vergoeding van alle advocaatkosten bij winst in intellectuele eigendomszaken

In deze bijdrage ga ik in op de in 2007 ingevoerde proceskostenveroordeling “nieuwe stijl” in juridische procedures waarbij intellectuele eigendomsrechten centraal staan. Waar voorheen bij winst in civiele procedures aanspraak gemaakt kon worden op vergoeding van de proceskosten – berekend aan de hand van vaste staffels en niet te verwarren met de gemaakte advocaatkosten – komen sinds ruim een jaar bij winst in zaken over intellectuele eigendom de volledige werkelijk gemaakte proceskosten voor vergoeding in aanmerking, inclusief de advocaatkosten. Een kattebel voor de muziekwereld is op zijn plaats.

Artikel Muziekwereld 2008-3 ‘De proceskostenveroordeling nieuwe stijl’

more insights

View all