ellipse

DJ's en zijn artiesten!

Plusone avatar green

DJ's en zijn artiesten!

Op 31 oktober jl. is op de weblog Boek9.nl nog een bericht geplaatst over de fiscale artiestenstatus van DJ’s met de strekking dat de eerder ingediende motie van D66 en SP een pyrrus overwinning bleek. Enkele uitspraken van Minister Zalm gedaan tijdens het speciale wetgevingsoverleg gaven hier aanleiding toe. In de weken daarna is er het nodige gebeurd. Een kort overzicht.

Lees de blog hier!