ellipse

Grote en kleine lettertjes

Plusone avatar black

Grote en kleine lettertjes

In de muziekindustrie wordt een veelheid aan contracten gesloten. Denk aan contracten op het gebied van publishing, (artiesten)management en boekingen, artiestenovereenkomsten, producers-, distributie- en licentiecontracten. In veel gevallen worden afspraken schriftelijk vastgelegd, maar soms ook niet. Als het goed blijft gaan lijkt er dan niet veel aan de hand te zijn. Als er na verloop van tijd frictie ontstaat, kan er achteraf een hoop gedoe ontstaan, met name bij mondeling gemaakte afspraken. In deze bijdrage stip ik enkele valkuilen aan voorafgaand aan en ten tijde van de contractssluiting waarmee partijen te maken kunnen krijgen. Daarbij zullen contractsvrijheid, interpretatie en uitleg van contracten, het afbreken van onderhandelingen en het gebruik van algemene voorwaarden de revue passeren.

Artikel Muziekwereld 2011-4 (Contracteren)

more insights

View all