ellipse

Here to stay: op de toppen van het artiestenbestaan

Plusone avatar black

Here to stay: op de toppen van het artiestenbestaan

Het is een veelgehoord cliché: de top bereiken is eenvoudiger dan daar blijven. Niet alleen in de sport- en modellenwereld maar juist ook in de muziekwereld. Waar in de sportwereld psychologische ondersteuning voor topsporters meer en meer geaccepteerd raakt, wordt in de muziekwereld de roep om mentale begeleiding van artiesten steeds luider. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op het nut en de noodzaak van mentale begeleiding en (meer) aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van artiesten. Nadat ik de mens achter de artiest in een juridische context heb geplaatst, gaat personal artist coach en gastauteur Esther van der Poel in op de mentale begeleiding van artiesten.

Artikel ‘Here to stay: op de toppen van het artiestenbestaan’

more insights

View all