ellipse

Het nieuwe abnormaal

Abnormaal

Het nieuwe abnormaal

Op het moment van het schrijven van deze bijdrage zijn in beginsel tot 1 september 2020 meld- en vergunningplichtige evenementen verboden en discotheken, clubs en vergelijkbare gelegenheden nog steeds gesloten. Alles tegen de achtergrond van wat het kabinet als het zogenaamde nieuwe normaal heeft gepresenteerd: de anderhalvemetersamenleving waarbij mensen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

In deze bijdrage voor Muziekwereld kijk ik samen met verzekeringsagent en adviseur Maarten van Denderen van Klap No Risk terug op de ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Daarnaast worden alvast contouren geschetst van een mogelijke oplossing op lange termijn in het belang van de gehele entertainmentindustrie.

Van virus in China tot wereldwijde coronapandemie

In onze wederzijdse entertainmentpraktijken ondervonden een aantal klanten eind 2019 en begin van dit jaar de eerste negatieve gevolgen van de verspreiding van een nieuw virus, toen nog vooral in en om de Chinese miljoenenstad Wuhan. In januari van dit jaar werd vastgesteld dat het om het zogeheten Covid-19-virus gaat, ook wel coronavirus genoemd. Enkele evenementen en optredens van artiesten die in China gepland stonden moesten hierdoor worden geannuleerd. Boekingsovereenkomsten in verband met deze buitenlandse optredens van de artiesten en de contractuele afspraken met toeleveranciers van de betrokken buitenlandse evenementen moesten onder de loep worden genomen.

Een paar weken later drongen dezelfde vraagstukken de Nederlandse rechtssfeer binnen doordat het coronavirus zich ook hier razendsnel verspreidde en onze overheid zowel in preventief als reactief opzicht gefaseerde noodmaatregelen afkondigde. Nederlandse promotors, venues, podia, clubs en theaters verkeerden aan de vooravond van het festivalseizoen van de ene op de andere dag in grote onzekerheid over het al dan niet doorgang kunnen vinden van hun evenementen, concerten en programma’s. Ondertussen moesten er razendsnel allerlei scenario’s uitgedacht worden om adequaat te kunnen reageren op de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen. Niet in de laatste plaats op financieel vlak omdat er plotselinge stagnatie in ticketinkomsten optrad vanwege de ontstane onzekerheid over het al dan niet door kunnen laten gaan van evenementen en concerten. Daarnaast bestond er een reëel risico op restitutie van de reeds betaalde ticketgelden indien bezoekers daar massaal om zouden gaan vragen.

Dit zou weer kunnen leiden tot een financiële leegloop van organisaties waardoor zij op hun beurt niet (meer) zouden kunnen voldoen aan hun verplichtingen in de richting van de artiesten en toeleveranciers. Het gehele ecosysteem rondom evenementen en concerten van nauw met elkaar verweven toeleveranciers is hiermee nog verder onder druk komen te staan.

more insights

View all