ellipse

Jazzproducties in eigen beheer

Plusone avatar black

Jazzproducties in eigen beheer

ONLINE EXPLOITATIE VAN IN EIGEN BEHEER GEMAAKTE JAZZPRODUCTIES

De muziekindustrie is constant aan veranderingen onderhevig. Met de opkomst van het internet midden jaren ’90 van de vorige eeuw is er in relatief korte tijd véél veranderd. Waar veranderingen traditiegetrouw volgen op de invoering van nieuwe, vervangende analoge muziekdragers, biedt het internet met één druk op knop haast onbegrensde nieuwe exploitatiemogelijkheden. Nieuwe digitale technieken hebben in rap tempo het klassieke fysieke distributiemodel op zijn kop gezet. Internet blijkt een prima medium voor het uitbrengen van muziekproducties in eigen beheer. Een goed voorbeeld binnen de jazz isLoet van der Lee.In deze bijdrage voor de seminargids van de Dag van de Nederlandse Jazz 2008 sta ik vanuit het perspectief van het “eigen jazzlabel” stil bij de juridische aspecten van het in eigenbeheer online uitbrengen van jazzproducties. De auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke achtergronden van het op het internet exploiteren van in eigen beheer geproduceerde muziekopnamen komen aan bod. Zowel via (eigen) websites als via persoonlijke muziekprofielen op websites als MySpace. Het gaat daarbij om het aanbieden en distribueren van analoge dragers (o.a. CD’s en DVD’s) met daarop vastgelegd uitvoeringen van muziekwerken en om gedigitaliseerde muziekopnamen, al dan niet gecombineerd met de mogelijkheid om online (fragmenten van) muziekopnamen af te spelen en te beluisteren.Voordat ik in ga op de muziekproducties die in eigen beheer zijn geproduceerd, duid ik eerst de auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke exploitatiegrondslagen.