ellipse

Kleine juridische kroniek van het muziekrecht

Martingarrixfoto

Kleine juridische kroniek van het muziekrecht

Lolly-opname

Het gerechtshof Den Haag deed op 12 maart 2019 uitspraak in de geruchtmakende zaak over het gebruik van de Lolly-opname als achtergrondmuziek in Tel Sell- programma’s. Het gerechtshof oordeelt aan de hand van uitleg van de contractuele afspraken tussen AMP en Tel Sell dat de initieel overeengekomen billijke vergoeding van € 3.000 voor uitzending van de Lolly-opname de gehele billijke vergoeding is. Deze contractuele afspraak houdt ook in dat de opname zonder aanvullende vergoeding gebruikt kan blijven worden voor homeshopping programma’s.


Het Feestduo

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch4 besliste op 2 april 2019 in het hoger beroep over de Nederlandse vertaling van een Duitstalig muziekwerk dat voor de beoordeling van de grieven (eerst) nodig is dat partijen nadere inlichtingen verschaffen. De rechtbank had reeds in eerste aanleg geoordeeld dat de (muziek) auteursrechten van de Nederlandse vertaler aan Buma/Stemra waren overgedragen. Ook werd vastgesteld dat de oorspronkelijk rechthebbenden (o.a. Universal) bij het verlenen van de toestemming voor de vertaling bedongen hadden dat de Nederlandse vertaler geen eigen aandeel in de auteursrechten zou kunnen claimen.


Overdracht aan Buma/Stemra

Op 10 april 2019 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat een bij Buma/Stemra aangesloten auteur van een muziekwerk zijn (muziek)auteursrechten niet zelfstandig kan uitoefenen nu hij zijn auteursrechten reeds door middel van de exploitatieovereenkomst met Buma/Stemra heeft overgedragen aan de collectieve beheersorganisatie. Nu Buma/Stemra toestemming heeft verleend voor het specifieke gebruik van het muziekwerk is geen sprake van auteursrechtinbreuk en bestaat evenmin grond voor het betalen van schadevergoeding. De rechtbank oordeelt verder dat in een redelijke mate aan naamsvermelding van de auteur is gedaan.


Achtergrondmuziek in tandartspraktijken

De rechtbank Amsterdam oordeelde op 24 juli 2019 in een door de KNMT, de Nederlandse beroeps-organisatie van tandartsen, tegen Buma aangespannen zaak over het ten gehore brengen van achtergrondmuziek in tandheelkundige praktijken. Centraal stond de vraag of de tandartsen met hun achtergrondmuziek een mededeling aan het publiek en daarmee een openbaarmaking van muziek verrichten. De rechtbank overweegt onder meer dat de variatie in aantallen patiënten, werknemers en oppervlakte hier steeds een individuele beoordeling vereisen en dat niet in zijn algemeenheid kan worden vastgesteld dat de tandartsen geen mededeling aan het publiek zouden doen.

more insights

View all