ellipse

Last Night A Lawyer Saved My Life - Durf te onderhandelen: publishing

Screenshot 2023 06 20 at 15 56 06

Last Night A Lawyer Saved My Life - Durf te onderhandelen: publishing

In mijn vorige column is het geheim van publishing ontrafeld. Nu we weten wat publishers precies voor je kunnen betekenen en we een match hebben gevonden met een publisher die sterk is in elektronische muziek en bovendien een goed netwerk in gaming heeft, begint een nieuwe fase: onderhandelingen. Een paar tips and tricks voor elektronische muziekmakers.

Eerste les lijkt een open deur maar is het helaas niet: onderhandelen mag. Durf dus te onderhandelen is het advies. Afhankelijk van je onderhandelingspositie, ook wel leverage genoemd, zul je zien dat onderhandelen tot aanpassing van het eerste concept uitgavecontract zal leiden, hoe bescheiden soms ook. De tweede open deur is het uitgavecontract dat naar eigen zeggen ‘standaard’ is maar het natuurlijk ‘voor het echie’ niet is. Wees altijd alert op de inhoud van het contract.

Een publishing deal komt vaak in twee en soms in drie stappen. Het normale uitgavecontract regelt simpel gezegd aan de ene kant de verplichting van de muziekmaker tot inbreng van zijn of haar muziek in de samenwerking met de publisher, en aan de andere kant de verplichting tot uitgave van deze muziek door de publisher. We weten nu wat deze verplichting van de publisher allemaal zou kunnen inhouden. In ons voorbeeld is het van belang dat ergens beschreven wordt dat de uitgever werk maakt van exploitatie en promotie van onze elektronische muziek, onze auteursrechten administreert en daarnaast probeert lucratieve syncs voor elkaar te boksen. Alles in termen van zich inspannen omdat publishers meestal niet echt happig zijn op concrete resultaatsverplichtingen. Muziek is namelijk een lastig te vangen, subjectief ‘iets’ dat mensen mooi of niet mooi vinden. In het verleden behaalde resultaten bieden dan ook geen garantie voor de toekomst.

Let ook op de naam/alias waarvoor je het contract tekent. Ben je muzikaal actief in uiteenlopende muzikale genres en gebruik je hiervoor meerdere namen of aliassen – en dat is binnen de dance nog wel eens het geval – vraag je dan af of het verstandig is een deal te tekenen die alle muzikale projecten omvat. Techno in de underground is géén EDM-pop voor de radio.

more insights

View all