ellipse

Muziekcontracten

Plusone avatar black

Muziekcontracten

In het verleden ben ik al eens ingegaan op de uitleg van exploitatieovereenkomsten waarbij muziekauteurs en uitvoerende kunstenaars contractspartij zijn. In algemene zin kunnen zij onder bepaalde omstandigheden bescherming genieten tegen een al te ondoordachte over- dracht van auteursrechten respectievelijk naburige rechten. In mijn vorige bijdrage zijn in algemene zin contractsvrijheid, interpretatie en uitleg van contracten, onderhandelen en het afbreken van onderhandelingen als ook het gebruik van algemene voorwaarden aan bod gekomen. In deze bijdrage loop ik in vogelvlucht een aantal belangrijke muziekcontracten langs, en dan met name de essentialia van deze contracten. Wat zijn de hoofdpunten en communicerende vaten in deze overeenkomsten? Looptijd en (tussentijdse) beëindiging van overeenkomsten zouden wat mij betreft – naast het aansprakelijkheidsregime – altijd voorwerp van onderhandeling moeten zijn. Het eerder door mij geschetste algemene juridisch kader van contracteren is van toepassing op alle door mij aangehaalde contracten. Mogelijke fiscale aspecten laat ik voor het gemak buiten beschouwing.

Artikel Muziekwereld 2012-1 (Muziekcontracten, originele opmaak)