ellipse

Muziekrechten als speelbal bij faillissement

Plusone avatar black

Muziekrechten als speelbal bij faillissement

In de vorige Muziekwereld ben ik ingegaan op de uitoefening van muziek- licenties door licentienemers bij faillissementen van licentiegevers en de mogelijke implicaties op dit punt van het zogeheten Nebula arrest2 van de Hoge Raad. Gebleken is dat een aan een licentienemer verleende muziek- licentie lang niet altijd ongestoord uitgeoefend kan worden als de licentie- gever onverhoopt failliet gaat. De aanhoudende wereldwijde financiële crisis en de recente ondergang van The Entertainment Group (TEG) onderstrepen dat mogelijke faillissementen ook in de muziekindustrie nog steeds een reëel gevaar vormen. In deze bijdrage ga ik in op de mogelijkheden voor contract- partijen bij een licentieovereenkomst om zich te wapenen tegen de scherpe kanten van het Nebula arrest. Daarnaast ga ik in op wat er zoal zou kunnen gebeuren met de muziekrechten ingeval van een faillissement. Vaak zijn deze muziekrechten een speelbal tussen de curator, mogelijk geïnteresseerde (op)kopers van de failliete boedel, schuldeisers en rechthebbenden.

more insights

View all