ellipse

Muziekwereld: ‘Better safe than sorry: verzekeringen. Waarom verzekeringen voor artiesten en events belangrijk zijn’

Plusone avatar black

Muziekwereld: ‘Better safe than sorry: verzekeringen. Waarom verzekeringen voor artiesten en events belangrijk zijn’

Muziek is sexy en verzekeringen zijn vooral saai. In deze bijdrage rekent gastauteur en in artiesten en events gespecialiseerde verzekeringsagent Maarten van Denderen af met dit vooroordeel. Recente calamiteiten laten juist zien dat het kunnen beschikken over de juiste verzekeringen voor zowel artiesten als events/festivals van groot belang is. Slecht of niet verzekerd zijn kan artiestencarrières en meerjarenplannen ernstig verstoren als het een keer goed tegenzit. Verzekeringen dienen daarom gelijke tred te houden met een succesvolle artiestencarrière of investeringen in een event of festival.

Lees het artikel hier verder.

more insights

View all