ellipse

Muziekwereld: ‘Dan zeg je toch gewoon op’

Plusone avatar black

Muziekwereld: ‘Dan zeg je toch gewoon op’

Hoger beroep zaak Golden Earring zorgt voor wending. De afgelopen jaren heb ik de lezers van Muziekwereld regelmatig op de hoogte gehouden van recente rechtspraak op het gebied van tussentijdse, buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgavecontracten (publishing). Met name gericht op de mogelijke consequenties voor de praktijk van de rechterlijke uitspraken inzake ‘Van Hemert’ en ‘Golden Earring’. Op 31 maart 2015 deed het Amsterdamse Gerechtshof uitspraak in het hoger beroep tussen muziekuitgeverij Nanada c.s. en de bandleden van de Golden Earring. Waar in de eerdere uitspraken duidelijk werd dat het hier steeds om genuanceerde, casuïstische afwegingen gaat, geeft het Hof nu in vrij algemene bewoordingen de componisten en tekstdichters een belangrijke steun in de rug. Muziekuitgavecontracten zouden namelijk in beginsel tussentijds opzegbaar zijn waardoor componisten en tekstdichters – gezamenlijk ook wel muziekauteurs genoemd – hun auteursrechtelijke uitgaverechten weer kunnen terugkrijgen. In mijn ogen een steen in de vijver van muziekuitgeversland.

Lees hier het gehele artikel.

more insights

View all