ellipse

Nr. 15 Fatboy / Sitting Bull c.s.

Plusone avatar black

Nr. 15 Fatboy / Sitting Bull c.s.

Geen auteursrecht (meer) op uiterlijke vormgeving zitkussenFatboy nu het beweerdelijk beschermingswaardige ontwerp éénop-één ontleend blijkt te zijn aan een ouder ontwerp van hetzitkussen Airbag. Het bewijsmateriaal van prior art blijkt bovendien min of meer bewust onthouden te zijn aan de Rechtbank in een eerdere door Fatboy uitgelokte bodemuitspraak. Strikte beperking door de Voorzieningenrechter van de eerdere bodemuitspraak tot de rechtsbetrekking tussen hen die hierbij partij waren.

Lees de noot verder hier!

more insights

View all