ellipse

Paaspop Academy over Big Data in de entertainmentindustrie

Plus one paaspop

Paaspop Academy over Big Data in de entertainmentindustrie

Op 3 april 2015 vond de derde editie van de Paaspop Academy plaats met als onderwerp Big Data. De Academy is een initiatief van Paaspop en het Fontys Academie in Tilburg om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Onder leiding van Mark van Bergen (Dutch Dance) werd door middel van een paneldiscussie ingegaan op de rol van big data in de festivalwereld. Advocaat van de Nacht Bjorn Schipper was aanwezig en ging samen met anderen het gesprek aan.

Big data is een term die vooral ziet op de groeiende technologische mogelijkheden om grote hoeveelheden data te verzamelen en te structureren. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) in mei 2018 zijn er strenge regels verbonden aan het verzamelen en verwerken van data.

De gehele editie kan hier worden teruggekeken. De paneldiscussie begint op 01:35.