ellipse

Steunpilaren van succesvolle muziekexport

Plusone avatar black

Steunpilaren van succesvolle muziekexport

Voor een succesvolle muzikale carrière is op zijn minst nodig dat de muziek een bepaald niveau heeft. Als de ambities verder reiken dan de Nederlandse landsgren- zen, is het handig dat de muziek om wat voor reden dan ook aanslaat in het buiten- land. Rondom het afgelopen Amsterdam Dance Event (ADE) kwam naar voren dat de Nederlandse dancemuziek als het gaat om muziekexport een belangrijke stempel drukt op de totale export van muziek uit Nederland. Dit stempel lijkt alsmaar groter te worden. Tijdens een van de panels1 op ADE is uitgebreid stilgestaan bij het belang van een goede juridische bescherming van de artiestennaam, juist in verband met deze muziekexport. In deze bijdrage sta ik stil bij de (inter)nationale mogelijkheden van juridische bescherming voor artiestennamen, meer in het bijzonder bescherming via het handelsnaamrecht en het merkenrecht.

Artikel Muziekwereld 2010-4 (bescherming artiestennamen)

more insights

View all