ellipse

Van zolderkamer tot wereldster

Plusone avatar green

Van zolderkamer tot wereldster

Het Hof oordeelt dat artiest Martin Garrix bij het aangaan van zijn exclusieve management- en productieovereenkomsten met managementkantoor MusicAllStars Management (MAS Management) respectievelijk platenmaatschappij Spinnin’ Records niet onjuist is voorgelicht of anderszins op het verkeerde been is gezet. Van bedrog of misbruik van omstandigheden is geen sprake. De contractuele opties van MAS Management en Spinnin’ Records tot eenzijdige verlenging van beide overeenkomsten acht het Gerechtshof onder de gegeven feiten en omstandigheden nietig op grond van het auteurscontractenrecht en de nauwe samenhang tussen de overeenkomsten. Met betrekking tot de vraag wie in nabuurrechtelijke zin als de fonogrammenproducent van de opnamen van Garrix aangemerkt moet worden, volgt het Hof de eerdere beslissing van de Rechtbank.1 Nu Garrix feitelijk het initiatief tot en de verantwoordelijkheid voor de eerste vastlegging van de opnamen heeft genomen, behoort hij vanwege de daarmee gemoeide risico’s als de fonogrammenproducent in de zin van artikel 6 Wet op de naburige rechten (Wnr) aangemerkt te worden.

Lees het artikel hier!

more insights

View all