ellipse

Vertolkers van vinyl

Plusone avatar green

Vertolkers van vinyl

Nabuurrechtelijke aspecten van de dj-set

Bjorn Schipper

In 1993 heeft onze wetgever, mede onder invloed van de internationale ontwikkelingen, ervoor gekozen om de juridische bescherming van de prestatie van de uitvoerende kunstenaar onder te brengen bij het regime van de Wet op de Naburige Rechten (WNR). Die keuze is niet zonder enige kritiek ontvangen door de rechtspraktijk. Deze kritiek lijkt inmiddels wat verstomd te zijn. In deze bijdrage zal ik aan de hand van het werk van dj’s een poging wagen deze discussie weer wat nieuw leven in te blazen. Het zijn immers de dj’s die ons al jaren laten ‘horen’ dat de klemtoon toch meer bij ‘kunstenaar’ dan bij ‘uitvoe- rende’ zou moeten komen te liggen.

Lees het gehele artikel hier!