ellipse

Vonnis over billijke vergoeding in zaak SENA / 25 organisatoren dance events

Plusone avatar black

Vonnis over billijke vergoeding in zaak SENA / 25 organisatoren dance events

Op 2 oktober 2013 wees de Rechtbank Den Haag vonnis in de zaak van SENA tegen 25 organisatoren van ‘dance events’ over de billijke vergoeding die zij aan SENA verschuldigd zijn voor het draaien van muziekopnames. Hoger beroep dient bij het Haagse Gerechtshof, dat de zaak naar verwachting voor advies zal verwijzen naar de Geschillencommissie Auteursrecht. Niet eerder liet een Nederlandse rechter zich expliciet uit over de hoogte van de billijke vergoeding en nu de billijke vergoeding voor auteurs ook in het nieuwe auteurscontractenrecht een centrale rol speelt, rijst de vraag hoe zo’n vergoeding kan worden bepaald. Economen kunnen wel wat zeggen over welvaartseffecten van vergoedingen, maar rekenen vragen over billijkheid tot het domein van politiek en recht. Ook in het recht blijken er echter nauwelijks aanknopingspunten zijn om dit concept concreet te maken.

Lees hier het gehele artikel.

more insights

View all