ellipse

Zijn muzieklicenties faillissementsproof?

Plusone logo filled green

Zijn muzieklicenties faillissementsproof?

In een tijd van wereldwijde financiële crisis gaan talloze ondernemingen failliet. Ook ondernemingen in en om de muziekindustrie merken de gevolgen van deze crisis. De financiële crisis en de omstandigheid dat de traditionele muziekindustrie steeds verder achterop dreigt te raken bij de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe businessmodellen, maken het niet geheel ondenkbaar dat het aantal faillissementen in de muziekindustrie verder zal toenemen. De muziekindustrie is bij uitstek een exploitatienetwerk dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op licenties, meer in het bijzonder auteursrechtelijke en nabuur- rechtelijke licenties. In deze bijdrage sta ik stil bij de verdere uitoefening van deze muzieklicenties1 door licentienemers bij faillissementen van licentiegevers.

Artikel Muziekwereld 2009-3 muziekrechten bij faillissementen-1

more insights

View all